Hoppa till innehåll
Media

Export av viss personlig skyddsutrustning till länder utanför EU förutsätter tillstånd – social- och hälsovårdsministeriet är tillståndsmyndighet i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 14.35 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 8.55
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har antagit en förordning enligt vilken exporttillstånd krävs för export av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smittfarligt material till länder utanför Europeiska unionen.

Social- och hälsovårdsministeriet är den myndighet i Finland som beviljar exporttillståndet. Ministeriet bereder inledandet av tillståndsbehandlingen och informerar så snart som möjligt om ärenden som gäller tillståndsförfarandet.

Kommissionens förordning gäller följande skyddsutrustning som nämns i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (2016/425) och som skyddar mot smittfarligt material: 

  • skyddsglasögon och visir
  • ansiktsskärmar 
  • skyddsutrustning för mun och hälsa
  • skyddsdräkter  
  • handskar. 

Förordningen gäller inte övrig personlig skyddsutrustning eller medicintekniska produkter.

Kommissionen antog förordningen den 14 mars 2020, och den 19 mars 2020 gjordes en ändring genom vilken export tillåts utan exporttillstånd förutom till EU-länderna också bland annat till Förenade kungariket, Nordirland, Norge och Schweiz.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 och ändringen av den (EU) 2020/426:

Tillbaka till toppen