Hoppa till innehåll
Media

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik överförs från Valvira till Fimea

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2019 13.29
Pressmeddelande 131/2019

Regeringen föreslår att vissa tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom hälsoteknik ska omorganiseras inom statsförvaltningen.

Det viktigaste förslaget är att tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska överföras från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Samtidigt ska också de uppgifter som ingår i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och i lagen om medicinsk forskning samt styrnings- och tillsynsuppgifter som anknyter till biobanker och genteknik överföras från Valvira till Fimea.

Målet med överföringen är att centralisera den expertis som handlar om kvalitet och säkerhet inom hälsotekniken och i fråga om vårdprodukter och därigenom uppnå synergieffekter.

Regeringen lämnade en proposition om frågan till riksdagen torsdagen den 7 november 2019. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 593

Tillbaka till toppen