Hoppa till innehåll
Media

Hälso- och sjukvårdsministrarna: EU har beredskap att hantera det nya coronaviruset – medlemsstaterna ger sitt stöd till Kina

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 15.26 | Publicerad på svenska 13.2.2020 kl. 17.03
Pressmeddelande 30/2020

EU-ländernas hälso- och sjukvårdsministrar sammanträdde torsdagen den 13 februari i Bryssel till ett extra möte i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor). Mötets huvudtema var EU:s beredskap inför det nya coronaviruset. Finlands representant vid rådsmötet var familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Ministrarna diskuterade EU:s gemensamma åtgärder, beredskap, betydelsen av en gemensam lägesbild och vikten av att samordna det internationella samarbetet för att förhindra att det nya coronaviruset sprids till EU. Ministrarna antog också rådets slutsatser om EU:s åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset.

I denna situation som uppstått till följd av det nya coronaviruset vill hälso- och sjukvårdsministrarna ytterligare effektivisera det evidensbaserade och öppna informationsutbytet och öka samarbetet och samordningen över förvaltningsgränserna.

”Ökad turism är en orsak till att olika sjukdomar sprids. Det är bra att vara medveten om att smittsamma sjukdomar, såsom det nya coronaviruset, kan utgöra ett globalt hot mot hälsan. Därför fortsätter EU de effektiva, gemensamt samordnade insatserna för att förhindra att viruset sprids till EU och Finland”, betonade Kiuru.

Det gemensamma arbetet bygger på etablerad praxis och befintliga strukturer. EU kommer att fortsätta de insatser som inletts inom ramen för det internationella samarbetet för att hindra det nya coronaviruset från att spridas till EU. Bland annat Europeiska centret för förebyggande och bekämpning av sjukdomar (ECDC), EU:s hälsosäkerhetskommitté och systemet för tidig varning och reaktion fungerar effektivt för att skydda medborgare i EU-länderna.

”Jag är nöjd med diskussionen i rådet och de slutsatser som antogs, eftersom EU efterlyser en allt starkare gemensam vilja och gemensamma åtgärder för att hindra viruset från att spridas inom EU”, sade Kiuru.

Europeiska kommissionen och EU-medlemsstaterna, Finland medräknat, har förberett sig på att situationen kan förändras snabbt.

”Finland har en lång tradition av beredskap inför olika hotbilder. Vi följer situationen noga och agerar på det sätt som situationen kräver. Vi kan lita på kommunerna och sjukvårdsdistrikten i bekämpningen av smittsamma sjukdomar, och det gäller även det nya coronaviruset”, sade Kiuru.

Medlemsstaterna framhöll vikten av ett globalt gemensamt ansvar i fråga om det nya coronaviruset. I synnerhet Kina och tredjeländer där hälsovårdssystemet är svagare än i EU bör stödjas på bästa möjliga sätt. På denna punkt samarbetar kommissionen och medlemsstaterna med Världshälsoorganisationen (WHO).

EU-medlemsstaterna är eniga om att EU:s åtgärder i samband med det nya coronaviruset ska stämma överens med Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (IHR). Syftet med hälsoreglementet är att konstatera, förebygga, och bekämpa gränsöverskridande hot mot hälsan.

Ytterligare information

Tuija Kumpulainen, direktör, SHM, tfn 0295 163 280, 050 329 7734

Tillbaka till toppen