Hoppa till innehåll
Media

Temporär epidemiersättning för dem som fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 12.57 | Publicerad på svenska 12.10.2020 kl. 11.46
Pressmeddelande

Syftet med den temporära ersättningen är att stödja de personer och familjer som har det sämst ställt och för vilka de restriktioner som infördes i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader.

Stödet omfattar dem som fått grundläggande utkomststöd under den tid restriktionerna gällde (1.3 - 31.7.2020), om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.

Stödet är skattefritt och uppgår till 75 euro i månaden per  person. Stödet behöver inte sökas separat. Stödet påverkar inte beloppet av utkomststödet eller andra stöd.

Förmånen betalas för fyra månader (september-december). För september månad betalas förmånen ut retroaktivt.

Republikens president stadfäste den 9 oktober 2020 lagen om temporär epidemiersättning och lagen om temporär ändring av lagen om utkomststöd.

Lagarna träder i kraft den 12 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.


Ytterligare information:

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02 951 63 195

Tillbaka till toppen