Hoppa till innehåll
Media

Låt oss göra projektet om hemvård för äldre och närståendevården till ett alldeles eget projekt för alla

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2016 14.13
Nyhet

Närmare 500 personer samlades måndagen den 21 mars i Marina Congress Center för att tillsammans dryfta med vilka lösningar man i framtiden ska vidareutveckla hemvården för äldre och hur såväl närståendevårdarna som de som vårdas ska må så bra som möjligt. En stark anda av engagemang låg i luften.

Inbjudan till evenemanget som ordnats av social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet hade uppmärksammats: på plats fanns såväl branschfolk, tjänstemän som äldre människor för att ge startskottet till regeringens spetsprojekt ”Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”.

– Överraskande många små och lite större företag deltog. De söker sin roll i fråga om äldreservicen och främjandet av möjligheter för äldre människor att bo hemma, säger projektchefen Anja Noro från social- och hälsovårdsministeriet.

Entusiasmen var påtaglig

– I ett rum fanns det väldigt mycket sådan anda och framför allt energi att nu ska detta genomföras. Tron på förändring förenade inläggen och skeptikerna rent av lyste med sin frånvaro i diskussionerna, säger projektledaren Päivi Voutilainen från social- och hälsovårdsministeriet.

Specialsakkkunnig Eevaliisa Virnes från Kommunförbundet bekräftade också att deltagarna inte verkade se spetsprojektet som en extrauppgift, utan tvärtom som en möjlighet att stärka äldreservicen och fortsätta det utvecklingsarbete som redan gjorts i flera kommuner.

Kommunerna har fortsatt uppgifter som är centrala för att klara av vardagen på ett smidigt sätt även om ordnandet av social- och hälsotjänsterna överförs till landskapen från ingången av år 2019. Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för bl.a. boendet, samhällsplaneringen och kollektivtrafiken. Ett samarbete utan avbrott mellan kommunerna och landskapen garanterar det bästa resultatet för välfärden och tjänsterna för äldre.

– Kommunerna och de övriga aktörerna väntar med intresse på att få inleda konkreta försök. Vi är redo att genomföra förändringarna tillsammans och enligt de mål som man kommit överens om, intygar Virnes som deltar i projektgruppens arbete inom ramen för spetsprojektet.

Visst tror vi på ett gemensamt mål?

– Det finns kunnande, entusiasm och bra kunskapsunderlag. Allt detta måste utnyttjas! Vi måste också kunna lära av det som tidigare inte har avslutats. Vi måste ha en så pass stark tro på att vi når målen att det bär även under de dagar då allt inte går som en dans, säger Voutilainen.

– Det var glädjande att följa publikens villighet att diskutera och särskilt smågrupperna på förmiddagen var aktiva. Grupperna gav upphov till bra material för fortsatta diskussioner. Jag fick en känsla av att de riktlinjer som vi gjorde upp inom projektet går i rätt riktning. Jag fortsätter att vänta med spänning på vilket slags ansökningar om försöksprojekt vi får under hösten, säger Noro.

– Det arbete som vi har framför oss är enormt. Stärkt av den engagerande andan vid inledningsseminariet är det lätt för mig att anta att vi är många som vid avslutningsseminariet år 2019 kan konstatera: Vi gjorde det – tillsammans!, säger Voutilainen.

Projektfinansiering för kommunförsök utlyses i maj 2016.

Ytterligare information

Päivi Voutilainen, projektledare, direktör, tfn 0295 163 403, [email protected]
Anja Noro, projektchef, tfn 0295 163 006, [email protected]
Eevaliisa Virnes, specialsakkunnig, tfn 09 771 2364, [email protected]
 

spetsprojekt
Tillbaka till toppen