Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hjärtsjukhuset kan inte bedriva verksamhet som kommunalt sjukhus

Social- och hälsovårdsministeriet
24.1.2018 15.58 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 9.10
Pressmeddelande

Helsingfors Hjärtsjukhus Oy, som partiellt ägs av Tammerfors sjukvårdsdistrikt, kan inte på basis av avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus Oy bedriva verksamhet som ett sådant kommunalt sjukhus som avses i hälso- och sjukvårdslagens valfrihetsbestämmelser, anser social och hälsovårdsministeriet.

Från Helsingfors Hjärtsjukhus eller någon annan enhet kan till exempel helsingforsare skickas till det av Tammerfors universitetssjukhus ägda Tammerfors Hjärtsjukhus för vård, varvid HNS betalar kostnaderna för vården. Om patienten däremot väljer eller med remiss styrs att välja Helsingfors Hjärtsjukhus som tillhandahållare av vården, ansvarar HNS inte för de kostnader vården föranleder.

Detta beror på att Helsingfors Hjärtsjukhus inte kan anses vara en verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården. Syftet med specialsjukvårdslagen har varit att sjukhusen och övriga verksamhetsenheter inom den specialiserade sjukvården ska ligga inom det sjukvårdsdistrikt där ägaren eller huvudmannen finns och att de ska återspegla vårdbehovet hos invånarna i sjukvårdsdistriktets kommuner.

Helsingfors Hjärtsjukhus ställning påminner om hur verksamheten vid den i Uleåborg föreslagna Siikalatva kommuns hälsostation skulle ha tett sig. Skillnaden är dock att Helsingfors Hjärtsjukhus Oy är ett från Tammerfors Hjärtsjukhus Oy fristående privat bolag. Även om Helsingfors Hjärtsjukhus skulle ägas helt av Tammerfors Hjärtsjukhus, skulle inte ett sjukhus med säte i Helsingfors återspegla behoven hos invånarna i Tammerfors sjukvårdsdistrikts medlemskommuner på det sätt som avses i kommunallagen och specialsjukvårdslagen. Enligt ministeriets tolkning ska en placering inom det egna sjukvårdsdistriktets område införas också för avtal om köptjänster med privata bolag.

Vid beredningen av gällande lagstiftning kunde man inte förutspå och reglera situationer där valfrihets-tjänster i gällande hälso- och sjukvårdslag skulle produceras av privata serviceproducenter på basis av avtal om köptjänster. Ministeriet konstaterar att man i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård och valfrihetslagen ska försöka hindra motsvarande oklarheter när det gäller placering av sjukhus och andra serviceenheter och förtydliga spelreglerna. Det är inte ändamålsenligt att ett landskap obegränsat ska kunna fakturera ett annat landskap via en serviceenhet som det utplacerat i det andra landskapets område.

Klienterna har frihet att välja vårdplats

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att patienten på basis av gällande hälso- och sjukvårdslag har rätt att välja verksamhetsenhet för kommunal primärvård och specialiserad sjukvård inom hela lan-det. Vårdplats för icke-brådskande specialiserad sjukvård väljs tillsammans med den läkare som skriver remiss och den kan ligga i en annan kommun eller i ett annat sjukvårdsdistrikt. Remiss kan fås både via den kommunala hälso- och sjukvården och via den privata hälso- och sjukvården. Sålunda kan man vid Helsingfors Hjärtsjukhus eller en annan enhet skriva en remiss till Tammerfors Hjärtsjukhus som till ägarstruktur och läge är en verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården. För vårdkostnaderna för en helsingforsare som fått remiss till Tammerfors Hjärtsjukhus ansvarar härvid HNS eller Helsingfors stad.

Om Tammerfors Hjärtsjukhus erbjuder och patienten väljer att genomföra vården i Helsingfors Hjärtsjuk-hus, är det inte enligt Helsingfors stad eller HNS fråga om en sådan kommunal specialiserad sjukvård vars kostnader de är ansvariga för. Likaså betraktas patientens kontakter direkt med verksamhetsenheter inom den specialiserade sjukvården som användning av privat vård i sådana fall då verksamhetsenheten inte har något köptjänstavtal med sjukvårdsdistriktet där den är belägen.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 24 januari.

 

Memorandum 24.1.2018 (på finska)

Ytterligare information:
Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163338
Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 0295 163280
Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0295 163367

Tillbaka till toppen