Hyppää sisältöön
Media

Sydänsairaala ei voi toimia Helsingissä kunnallisena sairaalana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2018 15.58
Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osittain omistama Helsingin Sydänsairaala Oy ei voi toimia Tampereen sydänsairaala Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Helsingissä terveydenhuoltolain valinnanvapaussäännösten mukaisena kunnallisena sairaalana, katsoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Helsingin Sydänsairaalasta tai muusta yksiköstä voidaan lähettää esimerkiksi helsinkiläisiä hoidettavaksi Tampereen yliopistollisen sairaalan omistamaan Tampereen Sydänsairaalaan, jolloin HUS maksaa hoidon kustannukset. Jos potilas sen sijaan valitsee tai ohjataan lähetteen perusteella valitsemaan hoidon toteuttajaksi Helsingin Sydänsairaala, HUS ei ole vastuussa hoidon aiheuttamista kustannuksista.

Tämä johtuu siitä, että Helsingin Sydänsairaalaa ei voida pitää kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikkönä. Erikoissairaanhoitolain tarkoituksena on ollut, että sairaalat ja muut erikoissairaanhoidon toimintayksiköt sijaitsevat sen omistavan tai ylläpitävän sairaanhoitopiirin alueella ja että ne perustuvat sairaanhoitopiirin kuntien asukkaiden hoidon tarpeeseen.

Helsingin Sydänsairaalan asema on osittain samanlainen kuin Siikalatvan kunnan Ouluun kaavaileman terveysaseman toiminta olisi ollut. Erona on kuitenkin se, että Helsingin Sydänsairaala Oy on Tampereen Sydänsairaala Oy:stä erillinen yksityinen yhtiö. Vaikka Helsingin Sydänsairaala olisi Tampereen Sydänsairaalan kokonaan omistama, Helsingissä toimiva sairaala ei perustuisi kuntalain ja erikoissairaanhoitolain tarkoittamalla tavalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaiden tarpeeseen. Ministeriön tulkinnan mukaan sijoittumista oman sairaanhoitopiirin alueelle pitää soveltaa myös ostopalvelusopimuksiin yksityisten yhtiöiden kanssa.

Voimassa olevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa ei osattu ennakoida ja säännellä tilanteita, joissa nykyisen terveydenhuoltolain mukaisia valinnanvapauspalveluja tuottaisi ostopalvelusopimuksen perusteella yksityinen palveluntuottaja. Ministeriö toteaa, että tulevassa sote-järjestämislaissa ja valinnanvapauslaissa pyritään estämään vastaavat epäselvyydet sairaaloiden ja muiden palveluyksiköiden sijoittumisessa ja selkiytetään pelisäännöt. Ei ole tarkoituksenmukaista, että maakunta voisi laskuttaa toista maakuntaa rajoituksetta toisen maakunnan alueelle sijoittamansa palveluyksikön kautta.

Asiakkaalla on vapaus valita hoitopaikka

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että nykyisen terveydenhuoltolain perusteella potilaalla on oikeus valita kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintayksikkö koko maan alueelta. Kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin kanssa, ja se voi sijaita toisessa kunnassa tai sairaanhoitopiirissä. Lähete voidaan antaa sekä kunnallisesta terveydenhuollosta että yksityisestä terveydenhuollosta. Näin ollen Helsingin Sydänsairaalasta tai muusta yksiköstä voidaan antaa lähete Tampereen Sydänsairaalaan, joka on omistuspohjansa ja sijaintinsa perusteella kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikkö. Tampereen Sydänsairaalaan lähetteen saaneen helsinkiläisen hoitokustannuksista vastaa tällöin HUS tai Helsingin kaupunki.

Jos Tampereen Sydänsairaala tarjoaa ja potilas valitsee hoidon toteuttamisen Helsingin Sydänsairaalassa, kysymys ei ole Helsingin kaupungin tai HUS:n näkökulmasta sellaisesta kunnallisesta erikoissairaanhoidosta, jonka kustannuksista ne olisivat vastuussa. Samoin potilaan asiointi suoraan yhtiömuotoisessa erikoissairaanhoidon toimintayksikössä on potilaalle yksityisen palvelun käyttämistä silloin kun toimintayksiköllä ei ole ostopalvelusopimusta sijaintialueensa sairaanhoitopiirin kanssa.

Huom! Tässä tiedotteessa on oikea liitetiedosto:

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa ja palvelujen sijoittuminen, muistio 24.1.2018

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 0295 163367
johtaja Tuija Kumpulainen, p. 0295 163280

Sivun alkuun