Hoppa till innehåll
Media

Rekommendation till personalen och arbetsgivarna inom social- och hälsovården och i skolorna om beredskap för coronavirus

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 8.06 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 11.08
Pressmeddelande 46/2020

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ger en rekommendation för att hindra att coronaviruset sprider sig samt för att skydda yrkesutbildade personer och personer som hör till riskgrupper.

Rekommendationen gäller arbetsgivarna och personalen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid högskolorna både inom den offentliga och inom den privata sektorn.

Enligt rekommendationen ska anställda som har återvänt från resor i coronavirusets epidemiområde eller känner symtom på influensa stanna hemma med låg tröskel. Ministerierna rekommenderar därtill att arbetsgivaren ger personalen möjlighet att genom en egen anmälan arbeta på distans så länge som det enligt arbetsgivaren är nödvändigt.

Det normala skolarbetet kan ställvis behöva ordnas på annat sätt för att begränsa coronavirusets spridning. Det är viktigt att komma ihåg den gamla grundläggande regeln: om du känner influensaliknande symtom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en hobby.

Arbetsgivaren rekommenderas att vidta de åtgärder som lagen om tjänsteinnehavare, arbetsavtalslagen samt arbets- och tjänstekollektivavtalet möjliggör för att genomföra de rekommenderade arrangemangen och trygga serviceförmågan. Kommunerna och samkommunerna följer sina planer och anvisningar när det gäller epidemins konsekvenser för utförandet av arbetet och skyddsåtgärderna.

Ytterligare upplysningar:

Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn  02953 30182, [email protected]

Jaska Siikavirka, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394, [email protected]

Tillbaka till toppen