Hoppa till innehåll
Media

Finlands roll i hälsosäkerhetsarbetet fortsättningsvis central

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2017 16.32
Nyhet

Finland fortsätter sitt aktiva arbete för att förbättra den globala hälsosäkerheten. Finland leder ordet i internationella JEE-Alliansen fram till oktober 2018. Alliansen stöder en utvärdering av hälsosäkerheten i olika länder och verkställandet av det internationella hälsoreglementet (IHR) samt ytterligare åtgärder för att utveckla dessa. Finland är också medlem i styrgruppen för hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA).

Världshälsoorganisationen WHO tog i fjol i bruk verktyget Joint External Evaluation (JEE). Hittills har en utvärdering gjorts i 28 länder. Med de oberoende externa utvärderingarna hjälper man länderna att upptäcka, förebygga och kontrollera hot mot hälsan, t.ex. smittsamma sjukdomar.

Tack vare JEE-processen får länderna oberoende, tillförlitlig information om den egna hälsosäkerheten. Finland deltog i utvecklingen av JEE-verktyget och processen.

JEE-Alliansen är ett frivilligt nätverk som stöder genomförandet av utvärderingar i de olika länderna och en långsiktig utveckling av hälsosäkerheten runt om i världen. I samband med utvärderingen får länderna ta del av utvecklingsförslag som utgör grund för ländernas planering av genomförandet. Alliansen ser också till att finansiärer informeras om utvärderingarna och planerna så att länderna vid behov kan få stöd för att utveckla sin hälsosäkerhet.

I slutet av mars utvärderas hälsosäkerheten i Finland.

Kanslichef Päivi Sillanaukee deltar den 21–22 januari i GHSA-styrgruppens och i JEE-Alliansens möten om hälsosäkerheten. Mötena hålls i Genève.

Mer information

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn +358 295 163 117

På SHM:s webbplats

På andra webbplatser

Tillbaka till toppen