Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland fortsätter i ledningen för att utvärdera hälsosystemet i olika länder

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2015 8.57
Nyhet 60

Ordförandeskapet i styrgruppen för hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA) övergår vid årsskiftet från Finland till Indonesien. Finland har lett styrgruppen under år 2015. En av de mest betydande prestationerna under ordförandeskapsperioden är utvecklandet och testningen av processen med att utvärdera länder i praktiken.

Under Finlands ledning har styrgruppen skapat ett verktyg som kan användas för att självständigt utvärdera ländernas beredskap och ytterligare åtgärder som behövs för hälsosäkerheten.

Länderna kan använda utvärderingarna för att stärka sin egen verksamhet med att upptäcka, förebygga och kontrollera spridningen av smittsamma sjukdomar och biologiska hot. Metoden har hittills testats i sex länder. Resultaten är lovande: Inbördes utvärderingen stöder länderna i att utveckla de nationella hälsosystemen och beredskapen och stärka samarbetet över förvaltningsgränserna. Utvärderingarna hjälper också länderna att uppfylla kraven för Världshälsoorganisationens (WHO) internationella hälsoreglemente.

Finland fortsätter i ordförandetrojkan under 2016 i samma roll som föregående ordförande. Finland fortsätter även som medlem i styrgruppen och i ledningen för utvärderingen av länderna fram till slutet av det femåriga programmet.

Hälsosäkerhetsprogrammet GHSA är ett globalt samarbetsforum som omfattar 49 länder, centrala internationella organisationer samt medborgarsamhället och den privata sektorn. Forumet fokuserar på att bekämpa olika gränsöverskridande bio- och hälsohot. Bekämpningen av globala biohot kräver omfattande samarbete över förvaltningsgränserna, på både nationell och internationell nivå. Länder från alla kontinenter deltar i GHSA-programmet vilket öppnar för utökat samarbete mellan länderna. Utöver enskilda länder deltar också Europeiska unionen, Världshälsoorganisationen WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE i GHSA‑programmet.

Programmet bidrar till att stärka de nationella strukturerna att förebygga epidemier som kan undvikas, upptäcka hot i tid samt reagera på olika biologiska hot snabbt och effektivt. Uppmärksamheten fästs särskilt vid sjukdomar som smittar mellan djur och människor och kontrollen av spridningen av mikrobläkemedelsresistens, AMR.

De senaste åren har olika hälsohot som orsakats av naturkatastrofer, konflikter och pandemier påverkat förutom människors hälsa, även demokratin, samhällsfreden och enskilda staters ekonomi. Ebolaepidemin har också påvisat behovet av samarbete mellan internationella organisationer, medborgarorganisationer och den privata sektorn.

Mötet för GHSA:s styrgrupp hålls den 3−4 december i Yogyakarta, Indonesien.

Ytterligare information

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn +358 295163117

Tillbaka till toppen