Hoppa till innehåll
Media

Finland har den lägsta befolkningstillväxten av de nordiska länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2015 15.24
Pressmeddelande 216/2015, SHM och THL informerar

Befolkningstillväxten i Finland är långsammare än i övriga Norden. Finlands befolkningstillväxt var 4,2/1 000 invånare år 2014. Finland och Island har den lägsta nettoinvandringen i Norden, dvs. differensen mellan invandrare och utvandrare men på Island är fruktsamheten större och dödligheten mindre än i Finland. Uppgifterna baserar sig på publikationen Health Statistics for the Nordic Countries 2015 av Nordiska medicinalstatistiska kommittén Nomesko.

Det summerade fruktsamhetstalet[1] har minskat i alla nordiska länder med minst fem procent sedan 2010. Finlands och Danmarks fruktsamhetstal (1,7 år 2014) är de lägsta i Norden. De högsta talen finns i Sverige och på Island (1,9 år 2014). Finland har lägst antal aborter av de nordiska länderna. År 2014 var det totala aborttalet[2] i Finland 0,3 när motsvarande tal var 0,4−0,6 i de övriga nordiska länderna.

Den förväntade livslängden för kvinnor i Finland är 83,9 år, vilket är nästan lika högt som i Norge och Sverige (84,1 år). Den förväntade livslängden för män i Finland är den lägsta i Norden, 78,2 år, medan den redan är minst 80 år på Island, i Norge och Sverige. De finländska männens dåliga placering förklaras av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholrelaterad dödlighet samt olyckor och självmord. Dessa är vanligare i Finland än i övriga Norden.

Finland har högsta andelen feta personer och rökare av de nordiska länderna

Finland har den högsta andelen personer med fetma (17 % av kvinnorna och 16 % av männen) och Island (21 % av männen och 23 % av kvinnorna), vars självangivna viktindex är minst 30. Andelen personer med fetma är lägst i Sverige (11–12 %) och Norge (9–11 %).

Finländarna röker mest av de nordiska länderna. Bland männen anger 19 procent och bland kvinnorna 16 procent att de röker dagligen. I Danmark är siffrorna 17 procent för bägge könen medan siffran på Island, i Norge och Sverige redan är under 15 procent.  Däremot används mindre snus i Finland än i de övriga nordiska länderna. Bland männen snusade 3 procent och bland kvinnorna en procent dagligen år 2014. På Island, i Norge och Sverige är männens andelar 7−20 procent och kvinnornas andelar 1−4 procent.

Alkoholkonsumtion och antal smittsamma sjukdomar går ner

Alkoholkonsumtion som baserar sig på försäljning har sjunkit i samtliga nordiska länder till mindre än 10 liter. I Danmark och Finland är konsumtionen fortfarande över 9 liter men bara 6−7 liter i Norge och Sverige.

Situationen med avseende på smittsamma sjukdomar är bra i Finland ur ett nordiskt perspektiv. Antalet nya fall av smittsamma sjukdomar (till exempel tuberkulos, HIV, gonorré och klamydia) är mindre än i de andra nordiska länderna.

Antalet nya cancerfall är lägre bland finländska kvinnor än i övriga nordiska länder medan antalet är lika högt bland männen som för de nordiska länderna i genomsnitt.

Nordiska medicinalstatistiska kommittén Nomesko publicerar årligen rapporten Health Statistics for the Nordic Countries, i vilken man har samlat den senaste statistiken med anknytning till hälsa och hälsotjänster för de fem nordiska länderna samt självstyrelseområdena (Åland, Färöarna och Grönland).

Nomesko är en ständig kommitté som finansieras av Nordiska ministerrådet. Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd sköter dess kontakter i Finland. Finland är ordförande för ministerrådet och övriga samnordiska arbetsgrupper år 2016.

Källa

NOMESKOs Health Statistics for the Nordic Countries 2015

Ytterligare information

Forskningsprofessor Mika Gissler, Institutet för hälsa och välfärd, Finlands representant i redaktionskommittén för årsboken
tfn 029 524 7279
[email protected]

Finansråd Timo A. Tanninen SHM
tfn 02951 63572
[email protected]


[1] Hur många levande barn varje kvinna föder under sitt liv enligt uppgifterna för varje statistikår.

[2] Hur många aborter en kvinna genomgår under sin livstid enligt uppgifterna för varje statistikår.

Tillbaka till toppen