Hoppa till innehåll
Media

Studenternas hälsovårdsstiftelse beviljas statsunderstöd för depressionsskola och chatt-tjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 12.33
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) statsunderstöd för att etablera och utvidga sin verksamhet med depressionsskola och chatt-tjänster med låg tröskel för högskolestuderande. Avsikten är att bättre bemöta studerandenas behov av hjälp och stöd under coronavirusepidemin.

Coronavirusepidemin har lett till att högskolornas undervisning sker huvudsakligen på distans, vilket inverkar negativt på de studerandes välbefinnande. Efterfrågan på mentalvårdstjänster har ökat betydligt jämfört med föregående år. Den vanligaste orsaken att studerande sökte mentalvårdstjänster var nedstämdhet och depression. 

Efter de avvikande förhållandena under coronavirusepidemin behöver studerandena särskilt stöd. För att trygga tillgången till hjälp tillräckligt snabbt är det nödvändigt att sänka tröskeln till hjälpen, att göra tjänsteutbudet mångsidigare och finna effektiva sätt att producera tjänsterna. 

I statsbudgeten för 2020 beviljades ett anslag på 5 miljoner euro som får användas till åtgärder vid Studenternas hälsovårdsstiftelse som stöder välbefinnandet hos högskolestuderande. Understödet kan också användas för merkostnader som uppstått på grund av att den lagstadgade verksamheten och servicen måste utvecklas så att de bättre svarar mot studerandenas behov under coronaepidemin.

Beloppet som nu beviljats är drygt 750 000 euro. Understödet kan användas till kostnader som uppstår 1.12.2020–31.12.2021. 

Ytterligare information:

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727

Tillbaka till toppen