Hoppa till innehåll
Media

Striktare begränsningar för förplägnadsrörelser träder i kraft inom sex områden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 11.27
Pressmeddelande 234/2020

I områden som befinner sig i den s.k. accelerationsfasen av coronavirusepidemin iakttar fI områden som befinner sig i den s.k. accelerationsfasen av coronavirusepidemin iakttar förplägnadsrörelserna striktare begränsningar än i resten av landet från och med söndagen den 11 oktober.

I landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Österbotten och Södra Österbotten upphör serveringen i förplägnadsrörelserna kl. 22 och stängningstiden är kl. 23. Dessutom får förplägnadsrörelserna ta in endast hälften av det normala antalet kunder. Begränsningarna träder i kraft genast kl. 00 natten mellan lördagen den 10 oktober och söndagen den 11 oktober.

Bestämmelser om begränsningar som gäller förplägnadsrörelser finns i den temporära 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är i kraft till 31 oktober 2020. Närmare bestämmelser om begränsningarna utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningarna gäller endast så länge som det är nödvändigt, högst till den 31 oktober 2020.  

I de övriga landskapen gäller tills vidare de begränsningar som trädde i kraft den 8 oktober: alkoholdrycker får serveras fram till kl. 24 och förplägnadsrörelserna får hålla öppet fram till kl. 1. Kundplatserna begränsas inte i andra landskap.

De landskap som befinner sig i accelerationsfasen har fastställts utifrån en expertbedömning av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och gruppen för lägesbilder och modeller som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Dessa baserar sig i sin tur på en bedömning som de regionala samarbetsgrupperna gjort om sitt eget område.

Bestämmelser om nya begränsningar eller om lindring av begränsningarna utfärdas alltid genom förordning

Den epidemiologiska situationen följs kontinuerligt, eftersom förändringarna för närvarande är mycket snabba på olika håll i landet. Statsrådet granskar behovet av begränsningar för förplägnadsrörelser varannan vecka och utfärdar vid behov en ny förordning. Information om dessa ges alltid separat. 

De regionala samarbetsgrupperna sammanbinder myndighetsverksamheten inom varje område

Sjukvårdsdistrikten har under de senaste veckorna organiserat myndighetsarbetet inom sitt område tillsammans med kommunerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd. Sjukvårdsdistrikten rapporterar till Institutet för hälsa och välfärd om situationen i sina områden, om de rekommendationer om nya åtgärder som samarbetsgruppen fattat beslut om och om de beslut som kommunerna i området fattat gällande bekämpningen av covid-19.

De olika faserna i den epidemiologiska lägesbilden styr beslut om begränsningar

I enlighet med regeringens hybridstrategi för bekämpning av covid-19 pandemin och den handlingsplan som social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 7 september 2020 är målet att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälsovårdens bärkraft och skydda särskilt människor som hör till riskgrupper. Handlingsplanen styr de myndigheter som ansvarar för genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar i kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken när de utfärdar rekommendationer och begränsningar inom sina områden.

Epidemins lägesbild har delats in i tre faser: utgångsnivån, accelerationsfasen och spridningsfasen. Besluten om både nationella och regionala rekommendationer och begränsningar baserar sig på epidemins olika faser. Vid beslut om nya begränsningsåtgärder beaktas åtgärdernas epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] (Statsrådets förordning)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected] (Social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin)

Tillbaka till toppen