Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Strategin för social- och hälsovårdsinformation har befäst informationshanteringen bland aktörerna inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
28.3.2019 14.05
Nyhet

Strategin ”Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen - strategi fram till 2020” har på bred front befäst informationshanteringens betydelse bland aktörerna inom social- och hälsovården. Strategin som publicerades 2015 har i väsentlig grad styrt utvecklingen av informationshanteringen och de elektroniska tjänsterna inom social- och hälsovården. Detta framgår av en utvärderingsrapport som ursprungligen publicerades i januari 2019. Nu finns resultaten av utvärderingen tillgängliga också på svenska.

Målet för strategin har varit att genom förbättrad informationshantering och fler elektroniska tjänster stödja en reform av social- och hälsovården och medborgarnas egen aktivitet när det gäller att upprätthålla det egna välbefinnandet. Enligt utvärderingen är dessa målsättningar fortfarande aktuella och deras betydelse har till och med ökat.

Strategin bereddes i samarbete med flera aktörer. Denna beredning har enligt utvärderingen stärkt social- och hälsovårdssektorns ställning som föregångare inom informationshantering.

De största utmaningarna gäller verkställandet av strategin. Målet har varit att samla och samordna de olika aktörernas åtgärder på nationell nivå. Åtgärderna har till många delar inte ännu genomförts. Ett positivt resultat är den omfattande användningen av Kanta-tjänsterna, utvecklingen av nya funktioner och utvidgningen av socialvården.

I utvärderingen rekommenderas bland annat positionering av strategin, omorganisering av verkställandet och prioritering av åtgärderna. Styrstrukturerna bör förtydligas och samordningen av finansieringen utvecklas. 

Informationshanteringen inom social- och hälsovården inkluderas i social- och hälsovårdsministeriets gemensamma strategi

Riktlinjerna för Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen - strategi fram till 2020 och genomförandet av dem utvärderades hösten 2018. Arbetet utfördes av Gofore Oy. Avsikten var att utvärdera strategins betydelse, hur strategin har verkställts och hur aktuellt innehållet är.

Resultaten av utvärderingen utnyttjas i utvecklingen av verkställandet av strategin och vid behov i arbetet med att styra verkställandet i en ny riktning i enlighet med det kommande regeringsprogrammet.

De strategiska målsättningarna och riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården kommer i fortsättningen inte att publiceras som ett separat strategidokument, utan de inkluderas i social- och hälsovårdsministeriets gemensamma strategi och genomförandeplanen för den.

Ytterligare information

Minna Saario, direktör, tfn 0295163146

Tillbaka till toppen