Hoppa till innehåll
Media

Stöd till hushållen för elenergiräkningar våren 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.29
Pressmeddelande 315/2022

Syftet med propositionen är att stödja hushåll med låga inkomster i en situation där det är svårt att betala elräkningen. Rätt till elstöd har de hushåll som på grund av låga inkomster inte till fullo kan utnyttja det hushållsavdrag som beviljas på basis av elräkningen.

För att få elstöd krävs det att den månatliga elräkningen överstiger självrisken på 400 euro. Stödet ska enligt förslaget betalas för kostnader för elenergi för stadigvarande bostäder. Kostnader för elöverföring beaktas inte.

Den som ansöker om stöd kan få stöd för 60 procent av den del av elräkningen för en månad som överstiger 400 euro. Av elräkningen beaktas högst 1500 euro per månad. Det månatliga stöd-beloppet är således högst 660 euro. Stöd betalas för fyra månader och därmed uppgår det maximala stödbeloppet till 2 640 euro under lagens hela giltighetstid.

Stöd beviljas endast på basis av elförbrukningsplatsen för en stadigvarande bostad som är i hus-hållets eget bruk. Det innebär till exempel att barn inte kan få stöd för elfakturorna för sina föräldrars stadigvarande bostad. I situationer där ett hushåll använder flera än en stadigvarande bostad samtidigt, beviljas stödet på basis av bara en elförbrukningsplats. 

Stödet söks hos Fpa och betalas ut på basis av elräkningarna för tiden från den 1 januari till den 30 april 2023. Stödet är skattefritt för mottagaren.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, f[email protected]

Tillbaka till toppen