Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttranden för utvecklande av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 12.27 | Publicerad på svenska 26.6.2018 kl. 12.25
Pressmeddelande 94

Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttranden om en promemoria där det föreslås att även sysselsättningsfrämjande åtgärder som ordnas av vissa organisationer samt kommuner och arbetsgivare ska betraktas som aktivitet i den så kallade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Remissyttranden kan lämnas fram till den 2 augusti 2018.

Förslaget baserar sig på det beslut som regeringen fattade i våras om att utveckla den aktiveringsmodell som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

I propositionen föreslås att till skillnad från i nuläget ska i fortsättningen även verksamhet som ordnas av vissa organisationer samt av kommuner och arbetsgivare godkännas som sådan aktivitet som förutsätts i aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Avsikten är att utvidga det antal aktörer som ordnar verksamheten.

Inga ändringar föreslås i fråga om verksamhetens innehåll, utan den ska fortfarande bestå av träning eller annan verksamhet som förutsätter deltagande och som stöder personens sysselsättning.

Vid den beredning som pågått efter ramförhandlingarna har vissa riktlinjer preciserats. Sådan sysselsättningsfrämjande verksamhet som godkänns enligt aktiveringsmodellen ska kunna ordnas av fackförbund och organisationer samt föreningar för arbetslösa. De ska ha möjlighet att skaffa eller ordna verksamhet även tillsammans med andra organisationer eller föreningar.

Vid den fortsatta beredningen av ändringsförslaget har man också kommit fram till en lösning där aktivitetskriteriet inte är bundet till huruvida verksamheten är finansierad med offentliga medel. En sådan begränsning skulle i praktiken ha inneburit att t.ex. deltagande i verksamhet som ordnas med fackförbunds eller fackföreningars egna medel inte skulle ha betraktats som aktivitet.

Man har dessutom frångått riktlinjen att arbetskraftsmyndigheten efter en bedömning av innehållet i verksamheten ska kunna fatta beslut om vilka åtgärder som i fortsättningen kan betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Eftersom det uttryckligen är den som ordnar verksamheten som känner till dess innehåll, har det utifrån den fortsatta beredningen inte ansetts vara ändamålsenligt att arbetskraftsmyndigheten bedömer innehållet i den nu avsedda verksamheten eller beslutar om huruvida verksamheten kan betraktas som sådan aktivitet som förutsätts enligt aktiveringsmodellen.

För den som söker utkomstskydd för arbetslösa innebär ändringen i praktiken att deltagande i dessa åtgärder som betraktas som aktivitet påvisas genom en egen anmälan och ett intyg över deltagande som fås av den som ordnar verksamheten.

Ytterligare information

Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4296
Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 288 (under tiden 25.6.2018–1.7.2018)
Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195 (under tiden 2.7–22.7.2018) och 
Liisa Siika-aho, enhetsdirektör, tfn 0295 163 085 (fr.o.m. 23.7)

Pressmeddelandets första stycke har korrigerats 28.6.2018 kl. 10.30

Tillbaka till toppen