Hoppa till innehåll
Media

Nya avdelningschefer och direktörer vid social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2018 13.17
Nyhet

Ny direktör för enheten för internationella frågor vid social- och hälsovårdsministeriet är Veli-Mikko Niemi.

Niemi tillträder sin nya tjänst den 8 januari 2018.

Niemi arbetade 2014–2017 som avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för främjande av välfärd och hälsa. För närvarande är Niemi överdirektör under social- och hälsovårdsministeriets kanslichef. Niemi har dessutom arbetat som livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet åren 2007–2014 och dessförinnan bland annat som biträdande avdelningschef. Åren 1998–2000 var han nationell expert i Europeiska kommissionen. Niemi är veterinärmedicine licentiat.

Enheten för internationella frågor (KVY) utvecklar, planerar och samordnar internationella frågor inom ministeriets förvaltningsområde.

http://stm.fi/sv/enheten-for-internationella-arenden-kvy

Liisa-Maria Voipio-Pulkki blir chef för enheten för stöd för ledningen

Liisa-Maria Voipio-Pulkki blir ny chef för enheten för stöd för ledningen vid social- och hälsovårdsministeriet i stället Marja-Liisa Parjanne som går i pension. Voipio-Pulkki tillträder som strategidirektör den 1 februari 2018.

Voipio-Pulkki har sedan år 2010 arbetat som direktör för enheten för hälsotjänster vid SHM:s avdelning för social- och hälsovårdstjänster. Från och med den 1 september 2017 var hon chef för avdelningen för välfärd och tjänster. Voipio-Pulkki har bland annat arbetat som förvaltningsöverläkare vid Finlands Kommunförbund i sakkunniguppgifter inom förvaltning och utveckling av social- och hälsovården. Voipio-Pulkki är medicine och kirurgie doktor.

Enheten för stöd för ledningen (JOT) bistår och stöder kanslichefens verksamhet vid social- och hälsovårdsministeriet i beredningen av målen för ministeriet och dess förvaltningsområde samt utvecklingen, genomförandet och uppföljningen i frågor som spänner över ett vitt område, som till exempel strategiarbete. Enheten stöder också utvecklandet av ministeriets verksamhet och samordningen av avdelningarnas och enheternas uppgifter.

http://stm.fi/sv/enheten-for-stod-for-ledningen-jot-

Markku Tervahauta blir avdelningschef för avdelningen för välfärd och tjänster

Statsrådet har torsdagen den 4 januari utnämnt Markku Tervahauta till avdelningschef för avdelningen för välfärd och tjänster vid social- och hälsovårdsministeriet. Tervahauta tillträder posten den 1 februari 2018. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och varar fram till den 30 september 2019.

Tervahauta har sedan 2009 arbetat i ledningsuppgifter inom social- och hälsovårdstjänster. Först var han divisionschef för Lahtis stad och sedan 2010 serviceområdeschef för Kuopio stad. Tervahauta har dessutom arbetat som kommundirektör för Leppävirta kommun åren 2005–2009 samt som chefläkare vid Leppävirta kommun 2000–2005 och chefläkare vid Kiuruvesi stad 1998–2000. Tervahauta är medicine doktor.

Avdelningen för välfärd och tjänster (HPO) främjar välfärd och social delaktighet samt hälsa och funktionsförmåga. Den svarar också för social- och hälsovårdssystemet, utvecklingen av det och lagstiftning som gäller det.

http://stm.fi/sv/avdelningen-for-valfard-och-tjanster-hpo-

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för välfärd och tjänster söktes av 15 personer.

Ytterligare information

Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, tfn 02951 63519, [email protected]

Tillbaka till toppen