Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till regionförvaltningsverken om öppnande av skolors lokaler och begränsningarna som gäller offentliga tillställningar

Social- och hälsovårdsministeriet
7.5.2020 13.38
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har gett regionförvaltningsverken nya anvisningar som gäller genomförandet av statsrådets principbeslut. Regionförvaltningsverken uppmanas att vidta de åtgärder som behövs för att öppna skolornas lokaler på ett kontrollerat sätt och för att fortsätta begränsningarna som gäller offentliga tillställningar.

Syftet med åtgärderna är att förebygga spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19) i samhället. Åtgärderna vidtas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Skolornas lokaler öppnas den 14 maj – begränsningarna som gäller användningen av utrymmena ska iakttas

Statsrådet beslutade den 29 april 2020 att avveckla de begränsningsåtgärder inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen som vidtogs med stöd av beredskapslagen för att begränsa närundervisningen. Enligt beslutet öppnas skolornas lokaler den 14 maj 2020.

Regionförvaltningsverken uppmanas nu att fatta beslut om de nödvändiga begränsningar som behövs vid användningen av daghemmens och läroanstalternas lokaler.

Om lokalerna tas i bruk ska den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gett om arrangemangen vid användning av lokalerna iakttas. Utbildningsanordnarna fattar beslut om de praktiska detaljerna.

Bestämmelserna gäller tiden 14.5–13.6.2020.

Begränsningarna av sammankomster med över 10 personer gäller fram till slutet av maj

Statsrådet beslutade den 6 maj att fortsätta begränsningarna av sammankomster med över 10 personer till slutet av maj. Efter det höjs gränsen till högst 50 personer.

Regionförvaltningsverken uppmanas nu att fortsätta sina tidigare beslut så att förbudet som gäller sammankomster med över 10 personer förblir i kraft under tiden 14-31.5.2020.

Information och anvisningar om sommarens evenemang och sammankomster ges senare.

Ytterligare upplysningar

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
 

Tillbaka till toppen