Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds lägesöversikt: Epidemin har avtagit kraftigt i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
27.4.2020 16.20 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 13.27
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd publicerar en covid-19-lägesöversikt som har gjorts tillgänglig för regeringen och riksdagspartierna. Lägesöversikten har utarbetats den 22 april.

Enligt lägesöversikten har epidemin avtagit kraftigt och spridningen av epidemin är långsammare än i grannländerna. Att epidemin avtagit så kraftigt förlänger i betydande grad epidemins varaktighet och det här kan, om det fortgår länge, utgöra en risk för en större epidemi senare.

Situationen inom hälso- och sjukvården är under kontroll. Tack vare begränsningsåtgärderna har hälso- och sjukvården inte överbelastats och det har hela tiden funnits tillräckligt med intensivvårdsplatser. Belastningen har följt prognoserna i de modeller som Institutet för hälsa och välfärd gjort, till och med underskridit dem.

Dödligheten i coronaviruset är låg bland personer under 50 år. Dödligheten i coronainfektion bland äldre är också på en klart lägre nivå än i grannländerna.

Det nuvarande läget möjliggör en diskussion om lindring av begränsningarna till viss del. Slopandet av begränsningarna måste dock ske stegvis och konsekvenserna måste följas med noggrant. Om epidemin trappas upp, måste man ha beredskap att reagera snabbt. Utbredd testning och spårning är ett sätt att begränsa epidemin, men det är sannolikt inte tillräckligt i sig.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Matti Reinikainen, professor, Östra Finlands universitet, [email protected] (läget inom intensivvården)

Tillbaka till toppen