Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet: Rörelsefriheten vid verksamhetsenheter inom socialvården kan vid behov begränsas

Social- och hälsovårdsministeriet
2.4.2020 9.00 | Publicerad på svenska 2.4.2020 kl. 14.17
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har gett verksamhetsenheterna inom socialvården en anvisning om hur lagen om smittsamma sjukdomar och beredskapslagen påverkar rörelsefriheten.

Verksamhetsenheter inom socialvården är till exempel servicehem för äldre, boendeenheter för personer med funktionsnedsättning och platser för vård utom hemmet inom barnskyddet.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska verksamhetsenheten se till att patienter, klienter och personal skyddas och placeras på ett ändamålsenligt sätt. Chefen för verksamhetsenheten kan införa besöksförbud för att hindra infektionens spridning.

Social- och hälsovårdsnämnden i kommunen eller regionförvaltningsverket kan vid behov även stänga en verksamhetsenhet.

Enskilda personers rörelsefrihet vid en verksamhetsenhet kan begränsas under den tid som en karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar pågår. Dörren till ett karantäns- eller isoleringsrum kan låsas från utsidan och rörelsefriheten begränsas även vid en enhet inom socialvården.

Beslutet om karantän eller isolering fattas av smittskyddsläkaren eller i brådskande fall av någon annan tjänsteläkare för högst tre dagar.

En läkare kan bestämma att en symtomfri person ska försättas i karantän vid en enhet inom socialvården, om det är personens hem. Även en person som insjuknat kan förordnas att hållas isolerad vid en enhet inom socialvården. I sådana fall sköter hemsjukvården om vården.

Utöver lagen om smittsamma sjukdomar kan rörelsefriheten begränsas också med stöd av beredskapslagen. För detta ändamål har statsrådet möjlighet att utfärda en förordning med stöd av vilken rörelsefriheten kan begränsas noggrannare.

Rätten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att röra sig kan begränsas för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom endast med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar eller beredskapslagen.

Inom barnskyddets vård utom hemmet iakttas dessutom barnskyddslagen, som innehåller bestämmelser och krav för begränsningar som gäller barn som får vård utom hemmet.

Ytterligare information

Barnskydd och tjänster för barnfamiljer: Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman och Annika Parsons, konsultativ tjänsteman

Tjänster för äldre: Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman

Funktionshinderservice: Kirsi-Maria Malmlund, jurist

Tillbaka till toppen