Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöden överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena genom ett ansökningsförfarande 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 10.16
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat kommuner, samkommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt statsunderstöd för projekt och verksamhet. Statsunderstöden överförs inte direkt till välfärdsområdena eller HUS-sammanslutningen i och med ändringarna i social- och hälsovårdslagstiftningen.

Ändringar som gäller statsunderstödstagaren (projektförvaltaren) eller användarna (delgenomförarna) förutsätter en ansökan av den nuvarande mottagaren, samtycke av den kommande mottagaren eller användaren, dvs. välfärdsområdet, samt ett ändringsbeslut av social- och hälsovårdsministeriet.

Förfarandet gäller understöd inom social- och hälsovården där understödstagaren är en kommun, en samkommun eller en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt och användningstiden för understödet fortsätter år 2023. Också i situationer där den så kallade rapporteringstiden sträcker sig till år 2023 och understödstagaren är en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt behövs ett överföringsförfarande.

Ändringen av förordningen om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården (13/2020) träder i kraft den 1 juli 2022. I enlighet med ändringen av förordningen kan också väl-färdsområdena använda statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Syftet med förordningsändringen är att säkerställa att de verksamhetsmodeller och arbetssätt som utvecklats i projekten överförs till välfärdsområdenas verksamhet samt att förankra det arbete som redan inletts.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovård enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Ansökningsblanketterna med bilagor finns på webbplatsen stm.fi. På webbplatsen finns dessutom frågor och svar om överföringen av organiseringsansvaret. Det finns ingen tidsfrist för ansökningarna, och de behandlas vartefter som de kommer in.

Det är i första hand kontaktpersonerna för projekten som svarar på frågor som gäller enskilda statsunderstödsprojekt och understöd. 

Ytterligare information för medierna: 

Alisa Junkala, planerare, [email protected]

Tillbaka till toppen