Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd kan sökas för missbrukarrehabilitering av mammor med missbruk

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2021 14.38
Pressmeddelande 170

Tjänsteproducenter som tillhandahåller missbrukarrehabilitering kan nu ansöka om statsunderstöd för att trygga tjänster för mammor med missbruksproblem. Med tjänsterna avses missbrukarrehabilitering bestående av heltäckande vård och rehabilitering. Statsunderstöd beviljas inte för enbart avgiftningsvård.

Statsunderstöd kan sökas för året 2022 med förbehållet att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten. Understöden är 3 miljoner euro.

Understöd kan sökas av en privat eller offentlig tjänsteproducent, en sammanslutning av sådana eller en takorganisation. Av de sökande krävs tidigare erfarenhet av och specialkompetens i tillhandahållande av tjänster för berusningsmedelsanvändande gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer.

Statsunderstödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. Ansökningarna handläggs vid både Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökningstiden går ut den 31 augusti 2021.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Pirjo Lillsunde, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 177 (frågor om tjänster för mammor med missbruksproblem)

Enhetschef Helena Ewalds, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 410 (frågor om tjänster för mammor med missbruksproblem)

Jurist Maaria Kuisma, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 358 (frågor om statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen