Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd för ordnande av mathjälp och för utveckling av samordningen 

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2021 13.26
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser två statsunderstöd för mathjälpsverksamheten.  

Det ena understödet är avsett för de kostnader för ordnande av mathjälp som de aktörer som ordnar mathjälp föranleds. Syftet med understödet är att stärka och stödja ordnandet av mathjälp i hela landet samt sprida god praxis för mathjälp.

Understödet kan beviljas till en eller flera föreningar och stiftelser som ordnar mathjälp. Totalt delas det ut 1,8 miljoner euro. 

Det andra understödet uppgår till 200 000 euro och är avsett för utveckling av samordningen av organisationernas mathjälp. Syftet är att utveckla en enhetlig verksamhetsmodell för samordning av organisationernas verksamhet som i fortsättningen ska kunna användas vid beviljandet av finansiering för mathjälpsverksamhet.

Understödet beviljas till en aktör. Aktören ska ha bred erfarenhet av ordnande av mathjälp. 

Understöden kan sökas till den 7 juni 2021.  

Ytterligare information:

Henna Leppämäki, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 516 3132 (frågor om innehållet)
Maaria Kuisma, jurist, [email protected], tfn 02951 63538 (frågor om understödsprocessen)

Tillbaka till toppen