Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet utfärdar en förordning om utredningarna i samband med ansökan om föräldradagpenning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 13.41 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 9.09
Pressmeddelande 143/2022

Ändringarna gäller de utredningar som behövs vid ansökan om och utbetalning av föräldradagpenning och betalningsperioderna för föräldradagpenningen. Genom förordningen genomförs de nödvändiga ändringar som krävs på grund av reformen av familjeledigheterna. 

Den 2 juni 2022 utfärdade Statsrådet en förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen Nu ändras förordningen så att den motsvarar de ändringar i sjukförsäkringslagen som träder i kraft den 1 augusti 2022. Även terminologin i förordningen ändras i enlighet med sjukförsäkringslagen. 

Ändringarna tillämpas på sökande och förmånstagare som omfattas av de bestämmelser i sjukförsäkringslagen som träder i kraft den 1 augusti 2022.  

Den nya förordningen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen