Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet har utfärdat förordningen för 2022 om maximipriset på taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2021 13.28 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 9.48
Pressmeddelande 128/2021

I förordningen fastställs det maximipris som ska tillämpas på taxiresor som förmedlas via en beställningscentral som ingått ett avtal om direktersättningsförfarande med Folkpensionsanstalten. Maximipriset består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd, en väntetidsavgift, ett assistanstillägg och mervärdesskattens andel. 

Maximipriset utgör den övre gräns enligt vilken Folkpensionsanstalten kan ingå avtal med tjänsteproducenterna. Det maximipris som fastställs i förordningen är således inte det pris som Folkpensionsanstalten betalar ersättning för till kunderna för användning av taxi. Förordningen är i kraft från den 1 januari 2022 till den 31 december 2022.

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 02951 63244

Tillbaka till toppen