Hoppa till innehåll
Media

Staten delar ut coronasnabbtest till sjukvårdsdistrikten, Ålands centralsjukhus och Försvarsmakten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 11.28 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 15.23
Pressmeddelande 101/2021

Sjukvårdsdistrikten, Ålands centralsjukhus och Försvarsmakten kommer att få coronasnabbtest utan vederlag för att bekämpa och dämpa coronaviruspandemin.

Finland får snabbtesten som en donation som finansieras från det så kallade nödhjälpsinstrumentet inom EU. EU-kommissionen har ingått ett avtal genom vilket sammanlagt 20 miljoner snabbtest skaffas till medlemsländerna. Finlands andel av detta är 250 000 snabbtester.

Testningskapaciteten kan ökas, i och med snabbtesterna snabbt kan delas ut till hälso- och sjukvårdsenheter via sjukvårdsdistrikten. Dessutom får man testresultaten snabbare och screeningverksamheten kan effektiviseras i exponeringssituationer t.ex. på arbetsplatser, i skolor, i bostäder och vid enheter för serviceboende. Snabbtesterna används redan vid Finlands västra gräns, men det är motiverat att utvidga användningen av dem också till andra gränsstationer.

Enligt den preliminära planen ska sjukvårdsdistrikten få snabbtest inte bara efter att de anmält intresse, utan också beroende på hur många antigentester som har utförts på deras område. Utdelningsvolymerna kan dock ändras enligt aktuella behov och användning.

Vad är ett snabbtest?

De snabbtester som sjukvårdsdistrikten, Åland och Försvarsmakten får är antigentester. Utförandet av antigentester kräver inte utbildad laboratoriepersonal eller ett specialiserat laboratorium. Vid behov kan antigentester också utföras som direkttest på en jourmottagning eller vid en vårdenhet. Resultaten av antigentesterna blir klara inom 15–30 minuter.

Mer information

Kari S. Lankinen, överläkare, [email protected]

Tillbaka till toppen