Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Expertgrupp som stöd för beredningen och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
18.1.2016 14.04
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har som stöd för beredningen och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen tillsatt en expertgrupp inom social- och hälsovård för tiden 13.1.2016–15.4.2019.

Expertgruppen har till uppgift att tillföra mångsidig sakkunskap till beredningen och styrningen av genomförandet av den omfattande social- och hälsovårdsreformen.

Expertgruppen stöder social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformens tjänstemannastyrgrupp och projektgrupp samt de beredningsgrupper som arbetar under dem. Ordförande för expertgruppen är projektchefen och understatssekreteraren Tuomas Pöysti. Gruppens medlemmar är

Pentti Arajärvi, professor
Mats Brommels, professor
Marina Erhola, överdirektör, Institutet för hälsa och välfärd
Heikki Hiilamo, professor, Helsingfors universitet
Jussi Huttunen, professor
Aulikki Kananoja, översocialråd
Martti Kekomäki, professor emeritus
Anne Knaapi, direktör, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Lasse Lehtonen, administrativ överläkare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Anneli Pohjola, professor, Lapplands universitet
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund 
Pekka Utriainen, affärsverksamhetschef, munhälsovård, Pihlajalinna Terveys Oy
Päivi Åstedt-Kurki, professor, Tammerfors universitet

Ytterligare information:

Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, SHM och FM, tfn 02951 63012

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen