Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsaktörer hörs om klientens och patientens valfrihet

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2016 8.59 | Publicerad på svenska 31.10.2016 kl. 10.01
Nyhet

Tjänsteproducenter och andra aktörer inom social- och hälsovården kommer att höras om de preli-minära tjänstemannaberedda utkasten om klientens och patientens valfrihet. Social- och hälso-vårdsministeriet ordnar två diskussionsmöten om ämnet, onsdagen den 2 november och torsdagen den 3 november 2016.

Mötena är öppna för inbjudna deltagare. Diskussionsmötena kan också ses som webbsändning. Det möte som hålls onsdagen den 2 november kl. 12.30–16.00 kan ses på adressen http://videonet.fi/web/stm/20161102/.

Det möte som hålls torsdagen den 3 november kl. 9–13 kan ses på adressen http://videonet.fi/web/stm/20161103/

Enligt de riktlinjer som regeringen slog fast den 29 juni 2016 bör modellen för valfrihet utgå från människors olika servicebehov. Valfriheten ska vara huvudregel i fråga om tjänster på basnivå och i tillämpliga delar omfatta tjänster på specialiserad nivå. Via den finländska valfrihetsmodellen över-går man till ett nytt gemensamt servicesystem inom social- och hälsovården, där klienterna och pa-tienterna som stöd för sin hälsa i olika livssituationer får högkvalitativa tjänster vid rätt tidpunkt och på lika villkor.

Beredningen av valfrihetslagen framskrider enligt en sådan tidsplan att regeringens proposition sänds på remiss i slutet av november 2016 och propositionen lämnas till riksdagen under våren 2017.

Ytterligare information:

Outi Antila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 164
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326
Riikka Friberg, redovisningssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 629

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen