Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Byggandet av en lägesbild av och en kunskapsbas för den sociala tryggheten inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
21.4.2020 14.39
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet beslutade vid sitt möte den 20 april 2020 att börja bygga upp en lägesbild av den sociala tryggheten och en kunskapsbas för reformen. Lägesbilden utgör den första delen av kunskapsunderlaget för reformen av den sociala tryggheten.

I lägesbilden ligger fokus på människoorientering samt hur olika livssituationer och förändringar i dem syns i den sociala tryggheten. Den individuella nivån kompletteras av samhällsnivån. Internationell jämförelse är en viktig del av lägesbilden. Kommittén för social trygghet diskuterar stegvist delområdena i lägesbilden. Lägesbilden kommer att publiceras.

Senare kommer kunskapsunderlaget att breddas till en beredningsgrund som används för att presentera framtida alternativ till social trygghet och kommitténs reformer.

– Den sociala tryggheten är en så stor helhet att arbetet måste framskrida i faser. Genom stegvisa åtgärder skapas samförstånd. Det kommer också att öka insynen. Ärendena behandlas samtidigt i kommittén och offentligt, vilket innebär att kommitténs arbete och den offentliga debatten om social trygghet kan stödja varandra, konstaterar kommitténs ordförande Pasi Moisio.

– I reformen av den sociala tryggheten utnyttjas kommittéarbetets traditionella styrkor, såsom konstruktiv diskussion, lösningsorientering och kunskapsbasering. Dessa kompletteras av dagens metoder till exempel för att genomföra öppenhet och visualisering av data. Kommittéarbetet har mycket att ge vårt samhälle på 2020-talet, säger Moisio.

Kommittén som ska bereda reformen av den sociala tryggheten sammanträdde för första gången måndagen den 20 april 2020.

Kommittén sammanträder 4–6 gånger om året och strävar efter att ordna två stora öppna seminarier per år.

Kommittén för social trygghet har till uppgift att se över den sociala tryggheten både strukturellt och funktionellt i ett långtidsperspektiv, att öka kunskapen om den sociala tryggheten samt att föra en samhällelig diskussion om värderingar när det gäller social trygghet. Kommittén utför sitt arbete under denna och följande valperiod.

Ytterligare information:

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber kanslichefen ringa upp)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Pasi Moisio, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.