Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen på grund av EU:s dataskyddsförordning

Social- och hälsovårdsministeriet
17.4.2020 11.48
Pressmeddelande 98/2020

I lagstiftningen om social trygghet och försäkringar görs ändringar som hänför sig till EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Bestämmelser som strider mot eller överlappar dataskyddsförordningen ska strykas, eftersom EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig i alla medlemsstater. Till lagstiftningen ska man dessutom foga vissa bestämmelser som preciserar dataskyddsförordningen och nödvändiga undantag från förpliktelserna i förordningen.

Till lagen ska fogas bestämmelser om vissa utlämnanden av personuppgifter som för närvarande grundar sig på den registrerades samtycke. I lagstiftningen om social trygghet föreslås det också bestämmelser om undantag från dataskyddsförordningens bestämmelse om den registrerades rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Republikens president stadfäste lagarna den 17 april 2020. Lagarna träder i kraft den 20 april 2020. 

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195