Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegation i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården har tillsatts

Social- och hälsovårdsministeriet
22.9.2016 14.00
Nyhet

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft i mars 2016. Nu har den första delegationen i enlighet med den lagen tillsatts för perioden 1.9.2016–31.8.2019. Delegation har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller utbildningen för yrkesutbildade personer inom socialvården, deras yrkesutövning och samarbetet mellan myndigheter.

Delegationens huvudsakliga uppgifter är att

  1. följa och utvärdera kompetens- och utbildningsbehoven hos yrkesutbildade personer inom socialvården samt främja utvecklingen av yrkesskickligheten hos och utbildningen för yrkesutbildade personer inom socialvården
  2. följa och utvärdera behovet av att utveckla arbetsfördelningen mellan yrkesutbildade personer inom socialvården samt främja en ändamålsenlig uppgiftsstruktur
  3. följa och främja samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och mellan myndigheterna samt samarbetet med klienterna och utvecklingen av det.

I beslutet om att tillsätta delegationen kan dessutom fastställas särskilda uppgifter. Under mandatperioden 2016–2019 hör till delegationens uppgifter att utarbeta ett förslag till reform av arbetsfördelningen mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och att göra en utredning om behoven av kompetensutveckling hos yrkesutbildade personer inom socialvården i och med att social- och hälsovården reformeras.

Delegationens medlemmar

ordförande Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
vice ordförande Sami Uotinen, ledande jurist, Finlands Kommunförbund

Hillevi Lönn, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Sanna Hirsivaara, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet
Eine Heikkinen, gruppchef, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Mari Ahlström, chef för barnskyddstjänsterna, Esbo stads social- och hälsovårdsväsende
Ulla Kuitu, direktör för socialservicen, Jyväskylä stad, vård- och omsorgssektorn
Anna Kallaskari, ledande sakkunnig, Sosiaalialan työnantajat ry
Anneli Pohjola, professor, Lapplands universitet, Sosnet
Erkki Saari, lektor, Laurea AMK
Timo Pursimo, utbildningschef, Stadin ammattiopisto, närvårdarutbildningen
Arto Rautajoki, utvecklingsdirektör, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Permanenta sakkunniga
Pirjo Sarvimäki, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Elina Palola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Sakkunnigsekreterare
Eila Mustonen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet

Delegationen tillsätts för tre år i sänder.

Ytterligare information

Pirjo Sarvimäki, socialråd, tfn 0295 163 368

Beslut att tillsätta delegationen (på finska)

Tillbaka till toppen