Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet förtydligar lagparagraf om vaccination av anställda och studerande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2018 15.16
Pressmeddelande 120/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har aktivt följt verkställandet av den nya lagen om smittsamma sjukdomar. Utifrån den respons som inkommit vill ministeriet förtydliga lagens 48 §, som gäller vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter.

 Tolkningen av hur paragrafen ska tillämpas har varit oklar. Syftet med lagen är att upprätthålla god vaccinationstäckning i Finland, där det är frivilligt att låta vaccinera sig. Ett mål är också att paragrafen om vaccination av anställda och studerande ska verkställas i samförstånd mellan ar-betsgivare och anställda. Vaccination av vårdpersonal har visat sig minska insjuknandefrekvensen och dödligheten bland patienterna. Vaccination av anställda bidrar således till en högre patientsä-kerhet. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en proposition under hösten, och avsikten är att den ska överlämnas till riksdagen i december 2018. Till övriga delar ändras lagen om smittsamma sjukdo-mar inte.
 
Ytterligare information:
 
Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324
Obs! Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.
 
Tillbaka till toppen