Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar till verksamhetsenheter för heldygnsvård i coronavirusläget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 12.06 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 13.34
Pressmeddelande 90/2020

I social - och hälsovårdsministeriets anvisning till kommuner och verksamhetsenheter i det rådande coronavirusläget betonas ändamålsenlig verksamhet, förfaranden för att förebygga smitta och åtgärder för vård av insjuknade vid verksamhetsenheter för heldygnsvård.

Anvisningarna ska iakttas vid de verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt och vars klienter löper ökad risk för smitta. Sådana är speciellt äldre personer och de personer med funktionsnedsättning som hör till riskgrupperna. 

Social- och hälsovårdsministeriet har redan tidigare utfärdat flera anvisningar för serviceenheter inom social- och hälsovården. De aktuella anvisningarna är mer detaljerade och kompletterar de tidigare anvisningarna.

Arbetsgivaren ansvarar för skyddet av klienterna och personalen

Arbetsgivaren ska se till att personalen har den kunskap och kompetens som behövs för att förebygga och bekämpa infektioner. Dessutom ska de anställda kunna känna igen symtom på luftvägsinfektion och agera rätt när de upptäcker symtom.

För att hindra coronavirusets spridning får klienterna under epidemin exempelvis inte flyttas från en vårdplats eller enhet till en annan, om det inte är nödvändigt för att trygga deras vård. Vård enligt medicinska grunder måste ordnas.

Myndigheternas anvisningar om skyddsutrustning ska iakttas

Personalen ska använda skyddsutrustningen i enlighet med myndigheternas gällande anvisningar. De anställda ska göras förtrogna med hur utrustningen används i olika situationer.

När man arbetar i nära kontakt med friska och symtomfria klienter används antingen en kirurgisk näs- och munskydd eller, om sådana inte finns att tillgå, en skyddsutrustning av tyg som kan tvättas eller används en gång.

När man arbetar med klienter som insjuknat eller uppvisar symtom används en kirurgisk näs- och munskydd och skyddshandskar. Samma skyddsutrustning får användas endast med en klient.

Innan skyddsutrustningen kläs på och omedelbart efter att den tagits av ska det sörjas för god handhygien. Även i övrigt ska det sörjas för en omsorgsfull hand- och hosthygien.

Det är viktigt att lokalerna och ytorna rengörs

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att desinficera och städa lokalerna. Speciellt ytor som är utsatta för beröring ska rengöras ofta. Sådana är till exempel dörrhandtag, handtag för lådor, fjärrkontroller, tangentbord, stolshandtag, skjuthandtag, rollatorhandtag samt mobiltelefoner och nycklar. 

Personalomsättningen ska minimeras

Personalomsättningen vid verksamhetsenheten ska minimeras för att minska risken för smitta. Samma vårdare får inte arbeta vid fler än en enhet eller flera bostäder med enskilda rum och gemensamt kök och badrum. Arbetsrotation ska undvikas helt och hållet. Inom enheten är det bra att se till att enbart en viss vårdare eller vissa vårdare står i kontakt med de enskilda invånarna för att minimera kontakter med olika personer.

Boende som uppvisar symptom ska inte flyttas

Läget i fråga om de boende på enheten, i synnerhet nya klienter som flyttar in, måste följas aktivt. Omedelbart agerande krävs om boende får symtom som tyder på luftvägsinfektion.

Klienter som uppvisar symptom ska inte flyttas. Det är också skäl att undvika att flytta symtomfria klienter, eftersom sjukdomen enligt nuvarande kunskap också kan smitta från en symtomfri person.

Klienter som uppvisar symtom ska i den mån det är möjligt placeras i ett rum avsett för en person och inom samma avdelning. Klienter med och utan symtom får inte vårdas i samma rum.

Ytterligare information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected]
Kaisa Halinen, överläkare, [email protected]

Tillbaka till toppen