Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger praktiska anvisningar om beredskap mot coronaviruset inom mun- och tandvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2020 18.19 | Publicerad på svenska 16.3.2020 kl. 11.26
Pressmeddelande 52/2020

Social- och hälsovårdsministeriet gav den 13 mars praktiska anvisningar om hur aktörer inom mun- och tandvården ska förbereda sig på coronaviruset på mottagningarna.

Varje mottagning som tillhandahåller mun- och tandvård bör ha anvisningar för hur man agerar i fråga om coronaviruset i varje skede av sjukdomens spridning. Även regionalt kan man komma överens om hur man  genomför den nödvändiga tandvården för patienter som smittats av coronaviruset. 

Det är viktigt att mottagningarna för mun- och tandvård handlar på ett sådant sätt att klienterna inte utsätts för smitta. På mottagningarna ska man sörja för de anställdas säkerhet i arbetet också då de vårdar patienter som smittats av coronaviruset. 

Mun- och tandvårdsenheterna uppmanas till exempel att informera patienterna om att de bör avboka sina icke-brådskande tandvårdstider om de har symtom på influensa eller om de har varit i närkontakt i minst 15 minuter med en person som smittats av coronaviruset. 

De praktiska anvisningarna baserar sig i tillämpliga delar på Helsingfors stads anvisning om mun- och tandvård. Alla aktörer inom mun- och tandvården ska komplettera anvisningen med uppgifter om den egna organisationen.

Ytterligare information:

Merja Auero, medicinalråd, tfn 029 516 3304

Tillbaka till toppen