Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä: Bostadsbidragssystemet för pensionstagare ändras inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2015 14.06
Pressmeddelande 182/2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) fastställer att regeringens planer på att slå samman bostadsbidraget för pensionstagare med det allmänna bostadsbidraget inte kommer att genomföras.

– Frågan har diskuterats hela hösten och olika alternativ har dryftats. Efter en helhetsbedömning har det stått klart att en del av pensionstagarna skulle ha försatts i en totalt oskälig situation, säger Mäntylä.

Dessutom kommer de planerade läkemedelsinbesparingarna att göras rimligare. Det ursprungliga sparmålet på 50 miljoner euro halveras. Målet är att de extra utgifter som föranleds läkemedelsanvändarna minimeras.

Alternativa sparåtgärder utreds. Enligt minister Mäntylä är det i detta ekonomiska läge viktigt att de beslut och avgöranden som fattas är rättvisa.

Ytterligare information:

Minister Mäntyläs specialmedarbetare Tiina Ullvén-Putkonen, tfn 0295 163 106, 050 564 2917, [email protected]

Tillbaka till toppen