Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förlängning av tillämpningen av samarbetsområden inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2015 13.35
Pressmeddelande 176/2015

De nuvarande samarbetsområdena inom social- och hälsovården får inte upplösas förrän de nya självstyrande områdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. På detta sätt säkerställs att tjänsterna för kommuninvånarna fortsätter ostört. Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen 5.11.2015. Avsikten är att lagändringen träder i kraft så snart som möjligt.

Avsikten med lagändringen är att säkerställa att de strukturer för ordnandet av social- och hälsovården som bildats på basis av Paras-ramlagen bevaras till dess de nya områdena enligt den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården inleder sin verksamhet.

Nuvarande samarbetsskyldigheter är i kraft fram till utgången av år 2016. Om samarbetsskyldigheten inte förlängs, kan kommunerna upplösa de nuvarande samarbetsområdena. Kommuninvånarnas tjänster skulle då kunna äventyras. En del av kommunerna har inte på flera år själva varit skyldiga att ordna social- och hälsovården. Nu kunde de kortvarigt bli skyldiga att ordna dessa tjänster. Tillfälliga förändringar i strukturerna orsakar merkostnader.

Avsikten med lagändringen är dessutom att förebygga arrangemang i samband med produktionen av tjänster som inte skulle vara ändamålsenliga ur ett regionalt perspektiv med tanke på den nya servicestrukturen. En upplösning av samarbetsområdena kunde leda till att vissa kommuner lägger ut tjänster på entreprenad, dvs. ingår långvariga avtal med privata serviceproducenter. Detta kunde påverka möjligheterna för det självstyrande området att planera och genomföra tjänsterna inom sitt område på ett ändamålsenligt sätt.

Lagändringen kräver inte några nya åtgärder av kommunerna. Lagen har inte några ekonomiska, administrativa eller andra konsekvenser jämfört med den nuvarande situationen.

Mer uppgifter

Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 02951 63367, [email protected]

Tillbaka till toppen