Hoppa till innehåll
Media

Aktörer inom social- och hälsovården har fått anvisning om cybersäkerhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2019 12.47
Pressmeddelande 72/2019

Inom social- och hälsovården används elektroniska kommunikations- och dokumentationssystem, som regelbundet utsätts för avsiktliga störningar. Som stöd för aktörernas beredskap har det nu publicerats en anvisning om cybersäkerhet.

Syftet med anvisningen är att förse aktörerna inom social- och hälsovården med grundläggande kunskaper om cybersäkerhet och rekommendationer om hur cybersäkerheten bör genomföras.

Cybersäkerhet säkerställs genom samarbete

Social- och hälsovården är numera i stor utsträckning digitaliserad och automatiserad. Exempelvis nästan alla apparater och system som används vid vården av patienter är anslutna till informationsnät, vilket gör dem utsatta för cyberhot.

Med cybersäkerhet avses samhällets och kritiska systems funktionssäkerhet vid händelse av cyberattacker. Cybersäkerhet inom social- och hälsovården gör att patientsäkerhet samt högkvalitativa och oavbrutna tjänster säkerställs.

För att cybersäkerheten ska genomföras på ett lyckat sätt, förutsätts att aktörerna inom social- och hälsovården bedriver systematiskt samarbete både inom social- och hälsovårdssektorn och över sektorsgränserna.

Kunnig personal förbättrar cybersäkerheten

Organisationens anställda behövs för att säkerställa cybersäkerheten i det dagliga arbetet. Därför bör organisationerna se till att de anställda har kunskaper om informationssäkerhet, att de får regelbunden utbildning och att de får öva störningssituationer.

Cybersäkerhetscentret erbjuder organisationerna detaljerat och tekniskt stöd för identifiering och bekämpning av cyberhot.

Befolkningsregistercentralen genomför 2019–2021 ett projekt om digital säkerhet, Digiturva, som är ett gemensamt projekt för den offentliga förvaltningen och som även alla social- och hälsovårdsorganisationer kan delta i.

Cybersäkerhetsanvisningen ingår i en serie anvisningar om beredskapsplanering

Cybersäkerhetsanvisningen ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. Den är ett led i genomförandet av Finlands cybersäkerhetsstrategi, som ska bidra till att stärka samhällets övergripande säkerhet.

Cybersäkerhetsanvisningen ingår i en serie anvisningar om beredskapsplanering inom social- och hälsovården. Anvisningarna om beredskapsplanering kommer att behandlas i flera utbildningar om beredskap inom social- och hälsovården under hösten.

Ytterligare information

Sari Vuorinen, projektchef, Kommunförbundet, tfn 050 341 6501, [email protected]

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 714, [email protected] 

Tillbaka till toppen