Hoppa till innehåll
Media

Klientavgifterna inom social- och hälsovården förblir oförändrade 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2019 14.05 | Publicerad på svenska 7.11.2019 kl. 14.47
Pressmeddelande 132/2019

Statsrådet har fastställt maximibeloppen för de klientavgifter som tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster. Maximibeloppen och inkomstgränserna justeras vartannat år i enlighet med förändringen i folkpensionsindex och arbetspensionsindex.

Det görs inga indexjusteringar i maximibeloppen för de jämnstora klientavgifterna 2020–2021, eftersom folkpensionsindexet är oförändrat jämfört med föregående justering 2017. Avgifterna förblir således oförändrade.

I de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna tillämpas ett avgiftstak, dvs. ett maximalt belopp för klientavgifterna under ett kalenderår. Även det förblir oförändrat. I avgiftstaket räknas in avgifterna för öppenvårdstjänster vid hälsovårdscentraler, fysioterapi, vård i serie, besök på sjukhusens polikliniker, dagkirurgi, kortvarig institutionsvård, dag- och nattvård samt rehabilitering.

Inkomstgränserna för avgifter för fortgående och regelbunden service i hemmet stiger med cirka 2 procent i enlighet med förändringen i arbetspensionsindex.

Minimibeloppet för personligt bruk i långvarig institutionsvård stiger från 108 euro till 110 euro.

Närmare uppgifter om inkomstgränser och avgifterna i eurobelopp finns i bilagan.

Ytterligare information

Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295 163 550

Tillbaka till toppen