Hoppa till innehåll
Media

Klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger vid ingången av år 2016

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.35
Pressmeddelande 185/2015

Maximibeloppen för klientavgifterna inom social- och hälsovården höjs vid årsskiftet. Avgifter och inkomstgränser justeras genom lagstadgade indexhöjningar som träder i kraft vartannat år. Även jämstora klientavgifter höjs i enlighet med regeringsprogrammet.

I klientavgiftsförordningen föreskrivs om ett maximibelopp för tjänster. Uttagning av klientavgifter och deras belopp hör till kommunens prövningsrätt inom ramen för de maximala avgifterna.

Indexhöjningen gäller alla avgifter och inkomstgränser i klientavgiftsförordningen. Genom indexet justeras förutom klientavgifter avgiftstaket, avgiften för tjänster under närståendevårdarens ledighet och det minimibelopp som ska stå till förfogande för den som är i långvarig institutionsvård. Från och med ingången av år 2016 höjs eurobeloppen enligt folkpensionsindex med ca 1,74 procent och enligt arbetspensionsindex med ca 1,78 procent.

Målet med tilläggshöjningen av jämnstora klientavgifter med 27,5 procent är enligt regeringsprogrammet ett tillskott på 150 miljoner euro i form av intäkter av klientavgifterna.

Det avgiftstak som föreskrivits till skydd för dem som använder mycket tjänster höjs med ett belopp som motsvarar indexhöjningen enligt lagen. En klients ekonomiska ställning får inte utgöra ett hinder för att få service. Om uttagningen av avgiften äventyrar en persons utkomst, är den kommun eller samkommun som producerar tjänsten enligt klientavgiftslagen i vissa fall skyldig och i övrigt har rätt att avstå från att ta ut avgifter eller sänka dem.

Statsrådet ändrade den 19 november förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Johanna Huovinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 433, [email protected]

Tillbaka till toppen