Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.11.2015 13.35 | Julkaistu suomeksi 19.11.2015 klo 13.39
Tiedote 185/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan vuodenvaihteessa. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin n. 1,78 prosentin korotus.

Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.

Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

hallitussihteeri Johanna Huovinen, p. 0295 163 433, [email protected]

Sivun alkuun