Hoppa till innehåll
Media

Soininvaara utsedd till utredare: Hur kan inrättningarna under SHM stödja social- och hälsovårdsreformen?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2016 11.00
Pressmeddelande 127/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Osmo Soininvaara i uppdrag att utreda vilka möjligheter inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde har att stödja förverkligandet av målen med social- och hälsovårdsreformen. De inrättningar som avses är Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Soininvaara har tillsatts som utredare för tiden 2.9–31.12.2016.

Utredarens uppgift är att utreda om inrättningarna eventuellt har överlappande uppgifter eller uppgifter där det är möjligt att uppnå synergieffekter om uppgifterna omorganiseras och riktas om.

Genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen förutsätter att alla aktörer har förmåga att förnya sig. Ministeriet ber utredaren ge sin synpunkt på inrättningarnas nya uppgifter, vars riktlinjer dras upp på nationell nivå, och styrningssystemet i anslutning till dem, t.ex. uppgifter och ansvar inom förvaltning och utnyttjande av stora lager av social- och hälsodata, inom utvärdering av metoder samt inom forsknings- och utvecklingsstrukturer.

Inrättningarna har med tanke på innovationsverksamheten mycket viktiga regleringsuppgifter och andra myndighetsuppgifter samt tillsynsuppgifter. Utredaren har också i uppgift att se över regelverket i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamheten och den regulatoriska myndighetsverksamheten inom ministeriets förvaltningsområde och vid behov lägga fram ett förslag om hur regelverket kan göras smidigare.

Till utredarens uppdrag hör också att se över och föreslå behövliga ändringar på lång sikt i inrättningarnas uppgifter, arbetsfördelning och partnerskap med andra aktörer.

I arbetet ska beaktas tidigare utredningar och erfarenheter från omorganiseringar av uppgifter och arbetsfördelning vid expertinrättningarna inom SHM:s förvaltningsområde samt rekommendationer och åtgärdsförslag från inhemska och internationella utvärderingar om inrättningarna.

I utredningen ska beaktas framskridandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen i synnerhet i fråga om styrningen av social- och hälsosektorns servicesystem samt den planerade reformen av statens regionförvaltning och regeringens riktlinjer i fråga om den.

Ytterligare information

pol. lic. Osmo Soininvaara, utredare, tfn 0451 214 559
Tuomas Pöysti, understatssekreterare, SHM, tfn 0295 163 012
Raimo Ikonen, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 517
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 338
SHM:s e-postadresser: [email protected]

Beslut om tillsättande (på finska)

Tillbaka till toppen