Hoppa till innehåll
Media

SHM och ANM informerar
Sociala rättigheter, ett rättvist arbetsliv och arbetarskydd temat för ministerdiskussion i Luxemburg

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 15.05
Pressmeddelande 305

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Luxemburg den 15 oktober. Vid rådets möte representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Ministrarna ska i rådet diskutera ett effektivt genomförande av EU:s pelare för sociala rättigheter som en del av den europeiska planeringsterminen både i enskilda medlemsstater och i hela unionen. Syftet med den sociala pelaren är att främja rättvisare och mer fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i unionen. På mötets agenda står också mål på EU-nivå som gäller sysselsättning, bekämpning av fattigdom och vuxenutbildning. Finland betonar att ett effektivt genomförande av den sociala pelaren är ett viktigt steg på vägen mot ett rättvisare, mer jämställt och inkluderande EU.

Hela unionen har som mål att sysselsättningsmålet för 20 - 64-åringar ska vara 78 procent före 2030. I anslutning till detta godkänner rådet riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik gällande metoder för att främja sysselsättningen.

”Återhämtningen från coronapandemin, anpassningen till befolkningens åldrande och den gröna och digitala omställningen kan inte lyckas utan en stark social dimension. Satsningar på sysselsättning, kompetens och social delaktighet är viktiga prioriteringar för EU", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Främjande av arbetarskyddet och arbetshälsan viktigt för Finland

I rådet förs en riktlinjedebatt om EU:s strategiska ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Finland stöder EU:s ytterligare åtgärder för att främja arbetarskyddet och arbetshälsan.

”Arbetarskyddet, arbetshälsan och arbetssäkerheten måste utvecklas kontinuerligt. Vi behöver en stark lagstiftning och övervakning av den. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt främjande av den psykiska hälsan i arbetslivet. Finland understöder därför utarbetandet av EU:s strategi för psykisk hälsa”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Rådet diskuterar också uppföljningen av Grönboken om åldrande, särskilt med tanke på de sociala trygghetssystemen i EU där befolkningen åldras. En hållbar silverekonomi förutsätter ett aktivt och hälsosamt åldrande för att människor ska kunna stanna kvar i arbetslivet så länge som möjligt. Finlands regering har förbundit sig att sträva efter ett mer äldreanpassat samhälle där man erkänner de sociala konsekvenserna av åldrandet och förbereder sig på dem.  

Ytterligare information:

Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047353
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131,
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63410
Juuli Hakulinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163651

Tillbaka till toppen