Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets förslag till ändringar i förordningen om säsongsinfluensavaccinationerna på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2021 12.37
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till ändring av 2 och 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer.

Enligt 2 § 1 mom. i den gällande förordningen ska personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination få vaccin mot influensa varje år innan epidemiperioden börjar. Det föreslås att momentet ska ändras så att omnämnandet av att vaccinerna ges innan epidemiperioden börjar stryks. Trots att principen är att influensavaccinerna ska ges innan influensasäsongen börjar ges de i praktiken också när influensasäsongen redan har börjat.

Det föreslås också att influensavacciner ska ges även till personer som upprepat är i nära kontakt med en person som är särskilt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är mottaglig för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med vaccin. Genom att vaccinera de personer som är i nära kontakt med särskilt utsatta personer kan man bättre skydda de som blivit vaccinerade men som har ett sämre skydd på grund av sjukdom, medicinering eller ålder och de som inte kan vaccineras alls med influensavacciner.

Till förordningens 6 § fogas dessutom för tydlighetens skull ett omnämnande om att också de som studerar för ett yrke inom hälso- och sjukvården får ge vacciner.

Remisstiden går ut den 11 oktober 2021. 

Ytterligare information: 

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, forn[email protected]

Tillbaka till toppen