Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utreder ställningen hos socialsektorns kompetenscentrum som en del av utvecklingsstrukturerna inom framtidens social- och hälsovård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 10.13
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har i samband med social- och hälsovårdsreformen och inledandet av välfärdsområdenas verksamhet inlett en utredning om ställningen hos socialsektorns kompetenscentrum. 

Kompetenscentrumen inom socialsektorn är ett nationellt nätverk och en regional aktör som burit ansvaret för utvecklingen av socialservicen under en lång tid. I och med social- och hälsovårdsreformen är det tydligt att välfärdsområdena ansvarar för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheten inom social- och hälsovården och även för att organisera samarbetsområdena på det sätt som de sinsemellan avtalat.  

Att definiera ställningen hos socialsektorns kompetenscentrum i förändringsskedet är viktigt för att kunna trygga socialservicens utvecklingsresurser och utvecklingens kontinuitet. Även riksdagen har framhävt vikten av att trygga utvecklingsverksamheten inom socialvården. 

Syftet är att utreda hur man efter välfärdsområdenas inledningsskede bäst kan trygga den struktur och det kunnande inom socialvården som socialsektorns kompetenscentrum har.
Man söker också lösningar för hur socialsektorns kompetenscentrum ska integreras i ett senare skede i välfärdsområdenas och samarbetsområdenas utvecklingsstrukturer. 

Utredningen genomförs i huvudsak genom intervjuer under mars-april, och intervjuerna utförs av NHG.  

Mer information:

Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Eija Heikkilä, NHG, [email protected] 

Tillbaka till toppen