Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet samlar in synpunkter om utvecklingen av Digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2020 16.06
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet vill genom en enkät utreda vilka saker som bör betonas i utvecklandet av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården under de närmaste åren. Enkäten skickas till tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster.

Enkäten består av tre delområden:

  • Utvecklingsvägar för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården 2021–2025
  • Situationen för distanstjänster inom social- och hälsovården och dess utvecklingsmål
  • Färdplan för Kanta-tjänsterna som stöd i genomförandet under de närmaste åren

Utvecklingsvägarna för informationshanteringen förutser delvis åtgärder som de kommande lagändringarna förutsätter samt nya tyngdpunkter i utvecklingen. Utvecklingsvägarna utnyttjas bl.a. för att samordna den nationella och regionala utvecklingen samt den specifika utvecklingen för olika tjänsteproducenter, för beredningen av finansieringsförslagen och som utgångspunkt för den nationella styrningen. 

Utvecklingen av distanstjänsterna har blivit aktuell i synnerhet i och med covid-19-pandemin samt med tanke på målen för återhämtningen efter krisen. Genom distanstjänster eftersträvas en mer omfattande nytta bl.a. med tanke på tryggandet av jämlika och tillgängliga tjänster samt stävjandet av kostnadsutvecklingen.

I Kanta-färdplanen ges en mer detaljerad utsikt över utvecklingsplanerna för Kanta-tjänsterna. I färdplanen har man sammanställt pågående, planerade och på annat sätt identifierade utvecklingsobjekt. 

Organisationernas svar samlas in genom en webbenkät. Svarstiden går ut den 2 oktober 2020.

Ytterligare upplysningar ger:

Specialmedarbetare Mikko Huovila
t. 0295 163 032
Specialmedarbetare Riikka Vuokko (frågor på svenska)
t. 0295 163 600

Tillbaka till toppen