Hyppää sisältöön
Media

STM on päivittänyt toimintasuunnitelman koronaepidemian hillitsemiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 15.24
Tiedote 316/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt toimintasuunnitelman, jolla ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita koronavirusepidemian hillinnässä. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia.

Epidemiologinen tilannekuva on jatkossakin jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Niiden avulla arvioidaan jatkossa suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista.

Kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat olla perusteltuja jo perustasolla, mikäli valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on huononeva. Leviämisvaiheen uhatessa kaikki tarpeelliset toimenpiteet ovat perusteltua ottaa käyttöön viipymättä. Lisäksi toimenpiteiden toteuttamisessa on tarpeen huomioida kansallinen epidemiatilanne ja sen mahdolliset vaikutukset alueen oman tilanteen ja toimenpidetarpeen arviointiin.

Epidemiatilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti

Tartuntatautilaki velvoittaa viranomaisia toimimaan lain vaatimalla tavalla tavoitteeseen pääsemiseksi. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä.

Tavoitteena on hallituksen hybridistrategian mukaisesti edelleen estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Toimintasuunnitelma ohjaa viranomaisia

Toimintasuunnitelma ohjaa tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Aiempi toimintasuunnitelma annettiin syyskuussa 2020 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Päivitetty toimintasuunnitelma on laadittu ajalle tammi-toukokuu 2021, ja sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne edellyttää.

Toimintasuunnitelma covid-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021

Lisätietoja

johtaja Pasi Pohjola, [email protected]
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, [email protected]

Sivun alkuun