Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet har lämnat en ny framställning till Försörjningsberedskapscentralen om anskaffning av skyddsutrustning

Social- och hälsovårdsministeriet
14.8.2020 15.05 | Publicerad på svenska 14.8.2020 kl. 15.51
Pressmeddelande 184/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt Försörjningsberedskapscentralen göra en anskaffning av skyddsutrustning avsedd för personal inom social- och hälsovården. Avsikten med anskaffningen är att förbättra försörjningsberedskapen och att stödja de anskaffningar som görs inom social- och hälsovårdens servicesystem.

Social- och hälsovårdsministeriets framställning innehåller följande:

  • Kirurgiska masker 100 miljoner st.
  • Andningsskydd i klass FFP3, 10 miljoner st.
  • Skyddsvisir (multifunktionella), 5 miljoner st.
  • Skyddsrockar, 20 miljoner st.
  • Skyddsförkläden, 20 miljoner st.
  • Skyddshandskar (främst nitrilhandskar) 50 miljoner st.

Det totala värdet på anskaffningarna bedöms uppgå till högst 100 miljoner euro (utan mervärdesskatt). De produkter som anskaffas ska uppfylla de krav som gäller för dem inom de bestämda användningsändamålen. 

Man måste förbereda sig på ett ökat antal fall av coronavirusmitta

Antalet fall av coronavirussmitta har under den senaste tiden ökat något, och man måste förbereda sig på att antalet nya fall ökar i hela landet. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar aktörerna inom social- och hälsovården att säkerställa att de har tillräckligt med skyddsutrustning och att vid behov göra nya anskaffningar.

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata företagen inom social- och hälsovården ansvarar själva för anskaffningarna av skyddsutrustning. Servicesystemet egna inköp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens inköp. Köpen baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets framställningar. 

Under coronavirusepidemin har social- och hälsovårdsministeriet i år gjort sammanlagt nio framställningar om anskaffning av skyddsutrustning till Försörjningsberedskapscentralen.

Mer information

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 2020

Tillbaka till toppen