Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut statsunderstöd för förändringar i välfärdsområdenas IKT-infrastruktur och informationssystem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.07 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 10.22
Pressmeddelande 407/2021
Lääkäri ja tietokoneen näppäimistö

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut sammanlagt cirka 200 miljoner euro i statsunderstöd för välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens utgifter för förändringar i IKT-infrastruktur och informationssystem för åren 2021-2025. Ansökningstiden var 16.9–22.10.2021.

Det främsta syftet med understöden är att säkerställa att välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kan sköta sina uppgifter störningsfritt och att tjänsterna till kunderna fortsätter i samband med att organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena vid ingången av år 2023.

Cirka 4,8 miljoner euro delas dessutom centraliserat ut via DigiFinland Oy för kostnader för pro-duktion av stödtjänster.

För att kunna inleda välfärdsområdenas verksamhet kontrollerat kommer social- och hälsovårdsministeriet utöver de ursprungliga understöden att bevilja finansiering även för kostnader för förbered-ningarna av välfärdsområdenas inledningsfas. Genom anslaget för 2021 beviljades sexton områden sammanlagt 16 miljoner euro i understöd för förberedningarna. 

Understödet baserar sig på budgetpropositionerna för 2021 och 2022. När det gäller år 2022 beviljas villkorligt understöd, och ansökan öppnas endast om Riksdagen godkänner budgetpropositionen i enlighet med planen för de offentliga finanserna. I enlighet med ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården ska välfärdsområdenas eventuella behov av tilläggsfinansiering bedömas i takt med att genomförandet framskrider. Man bereder sig på behovet i tilläggsbudgetpropositionerna för 2022.

Utöver det understöd som delas ut nu har det i planen för de offentliga finanserna reserverats cirka 220 miljoner euro i statsunderstöd för åren 2023-2025, och även den utdelningen inleds år 2022.  

Ytterligare information

Minna Saario, direktör, Enheten för digitalisering och informationshantering, tfn 0295163146 och Markku Heinäsenaho, informationsförvaltningschef, tfn 0295163158, [email protected]

 

Tillbaka till toppen