Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä varautumaan rajanylityspaikoilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2020 15.27
Tiedote 278/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä varautumaan alueillaan niin, etteivät koronavirustartunnat pääsisi leviämään rajanylityspaikoilla sisärajatarkastusten mahdollisesti päättyessä.

On mahdollista, että ihmisten liikkuvuus ja matkustajien määrä mahdollisen sisärajavalvonnan päättyessä kasvaa. Tämä lisää riskiä myös sille, että Covid-19-tartunnat lisääntyvät. Suomessa on tällä hetkellä huomattavasti parempi tautitilanne kuin monessa muussa maassa Euroopassa. Siksi alueellisten varautumissuunnitelmien ja niihin sisältyvien toimien on oltava ajan tasalla ja valmiita toteutettaviksi.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien on yhteistyössä pikaisesti laadittava ja päivitettävä tartuntatautilakiin ja terveydenhuoltolakiin perustuvat suunnitelmansa terveysturvallisuuden varmistamiseksi matkustajien Suomeen saapumisen yhteydessä. Erityisesti tämä koskee niitä kuntia ja sairaanhoitopiirejä, joissa on maaraja, ulkomaanliikenteen satama tai lentokenttä.

Paikallisten tartuntatautiviranomaisten on suunniteltava, miten kaikki matkustajat saavat ohjeistuksen siitä, miten heidän pitää toimia Suomeen saapuessaan.

Suunnitelmien päivittämiseen on syytä ottaa mukaan alusta pitäen myös muut matkustajien parissa työtä tekevät alueelliset tahot, kuten lentokentän tai sataman toimijat. Suunnitelmaan on kirjattava, miten rajanylityspaikalla hoidetaan matkustajien yleinen ohjaus ja neuvonta sekä tarkempi kuvaus terveydenhuollon neuvonnasta. Lisäksi suunnitelmassa on hyvä käsitellä sitä, miten alueella varaudutaan matkustajien mahdollisesti tarvitsemiin koronatesteihin.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien on raportoitava suunnitelmista ja niiden mukaisista toimenpiteistä alueellisten epidemiatyöryhmien välityksellä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Sisärajavalvonta päättymässä Schengen-sopimukseen kuuluvilta rajanylityspaikoilta

Sisärajavalvonnan mahdollisesti päättyessä myös Rajavartiolaitos poistuu Schengen-sopimukseen kuuluvilta rajanylityspaikoilta. Tämänhetkisen tiedon mukaan sisärajavalvonta päättyy 23.11.2020.

Tämä tarkoittaa sitä, että THL:n matkustajille laatimaa ohjetta ei voida enää jakaa rajatarkastusten yhteydessä vaan ohjeistaminen on tehtävä paikallisten viranomaisten toimin.

Suomen ulkorajoilla rajavalvonta jatkuu nykyisellään.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, [email protected]
Osastopäällikkö Satu Koskela, [email protected]

Sivun alkuun