Hoppa till innehåll
Media

Sju nya psykoaktiva substanser tas under övervakning som narkotika

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.49
Pressmeddelande 175/2022

Statsrådet ändrade förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika.

I förordningen togs in sju nya psykoaktiva substanser, det vill säga så kallade designerdroger, som i fortsättningen ska anses som narkotika. Dessa är butonitazen, etonitazepipne etonitazepyn, fluonitazen, metodesnitazen, protonitazen och eutylon. Inga av dessa används medicinskt eller industriellt i Finland.. 

Eutylon är ett ämne som stimulerar det centrala nervsystemet och påverkar på samma sätt som metamfetamin. De sex andra ämnen är starka syntetiska opioider som kan skapa starkt beroende och genom överdosering i värsta fall till och med leda till död. Designerdroger kan dessutom medföra problem för den mentala hälsan och den sociala funktionsförmågan.

Samtidigt ändrade statsrådet förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Till förordningen fogas 22 nya psykoaktiva substanser som inte används medicinskt eller industriellt i Finland. En förteckning över dessa finns på Fimeas webbplats (länk).

Förordningsändringarna träder i kraft den 8 augusti 2022.

Ytterligare information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163713, [email protected] 

Tillbaka till toppen